...także:

...czy też:


Chorował; ostatni koncert z Czerwonymi Gitarami zagrał 21 listopada 2016 r. w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Big-Bit w kulturze wywarł duże piętno. Stąd ciągle jakieś odniesienia do niego. Jak niżej. Na wesoło, ale ze znawstwem sztuki w temacie :)