Zwykle życzyliśmy sobie, by ten nowy rok był lepszy od starego. Potem od paru lat już wyrażaliśmy tylko nadzieję, że ten nowy nie będzie gorszy. Teraz już wiemy, że nowy będzie gorszy. Nie wiemy tylko, jak bardzo.
Wszystkiego! Wszystkim!
A man can never have enough turntables.