Nie żyje. Rzadko jej słuchałem. Jej piosenki były piękne, ale rwały duszę na strzępy.


Boże, daj mi pogodę ducha, abym zaakceptowała to, czego nie mogę zmienić
God grant me the serenity to accept the things I cannot change

Odwagi, by zmieniać rzeczy, które mogę
Courage to change the things I can

I mądrość, aby poznać różnicę
And the wisdom to know the difference
Nie jestem taka jak byłam wcześniej
I am not like I was before

Myślałam, że nic mnie nie zmieni
I thought that nothing would change me

już nie słuchałam
I was not listening anymore

Nadal wywierałeś na mnie wpływ
Still you continued to affect me
Już nie myślałam
I was not thinking anymore

Chociaż powiedziałam, że nadal jestem
Although I said I still was

Powiedziałem: ,,Już nie chcę"
I'd said, "I don't want anymore"

Z powodu złych doświadczeń
Because of bad experience
Ale teraz czuję się zupełnie inaczej
But now I feel so different

Czuję się tak inaczej
I feel so different

Czuję się tak inaczej
I feel so different
Nie widziałam wcześniej wolności
I have not seen freedom before

I nie spodziewałam się
And I did not expect to

Nie pozwól mi zapomnieć, teraz jestem tutaj
Don't let me forget, now I'm here

Pomóż mi pomóc tobie, aby cię zobaczyć
Help me to help you, to behold you
Zaczęłam z wieloma przyjaciółmi
I started off with many friends

I długo rozmawialiśmy
And we spent a long time talking

Myślałem, że mają na myśli każde słowo, które wypowiedzieli
I thought they meant every word they said

Ale jak wszyscy inni, zwlekali
But like everyone else, they were stalling
A teraz wydają się tak różne
And now they seem so different

Wydają się takie różne
They seem so different

Wydają się takie różne
They seem so different
Powinienem mieć do ciebie nienawiść
I should have hatred for you

Ale nie mam żadnego
But I do not have any

I zawsze cię kochałam
And I have always loved you

Och, dużo mnie nauczyłeś
Oh, you have taught me plenty
Cały czas
The whole time

Nigdy nie widziałem
I'd never seen

Wszystko, co rozpostarłeś przede mną
All you had spread before me
Cały czas
The whole time

Nigdy nie widziałam
I'd never seen

Wszystko czego potrzebowałam było we mnie
All I need was inside me
Teraz czuję się tak inaczej
Now I feel so different

Poczuj się tak inaczej
Feel so different

Czuję się tak inaczej
I feel so different
Czuję się tak inaczej
I feel so different

Czuję się tak inaczej
I feel so different

A man can never have enough turntables.